Close

4 vinker på en bevægelses verdensbillede

Hvordan analyserer man en religiøs bevægelse? Og hvordan kan man gøre det, så man kan sammenligne den med, hvad man selv tror er sandt, og danne udgangspunkt for en kritisk samtale.

Det udgangspunkt jeg har valgt er, at en religion, uanset hvilken og uanset den sandhedsværdi, kan skitseres som et verdensbillede som indbefatter en række ting. Den nedenstående model [1] Modellen tager udgangspunkt i Wright, N.T. New Testament and the people of God viser de fire aspekter jeg vil koncentrere mig om:

Verdensbillede og story

Enhver religion har en eller anden form for historie (story) som ligger til grund for det øvrige. Denne “Story” er en mere eller mindre sammenhængende fortælling om verden.

Verdensbillede og praksis

Verdensbilledet kommer til udtryk i praksis og symboler.

Praksis er en måde at være i verden på. Nogle praksisformer har karakter af at være habituelle; Det betyder at de er meget indgroede. Der er en tendens til at jo mere habituelle en praksis man har, jo mere grundlæggende er den for ens verdensbillede.

 

Verdensbillede og symboler

I en klassisk kristen verdensbillede vil korset være et typisk symbol, fordi der frelste Gud verden. Derfor har kirken en praksis, hvor den forkynder om korset. Praksis i en teologi eller religion vil på den ene  eller anden måde vise tilbage til “story”.

Disse fire aspekter vil være dem jeg forsøger at finde indtil i mine analyser på dette site. Samtidig – og det er her modellen bliver interessant – er det min påstand, at der undervejs i Jehovas vidners historie sker nogle forskydninger i fortællingen (story), som skaber nye symboler i bevægelsen, og som fører til en ny praksis.

Man forstår ikke Jehovas vidner særlig dybt, hvis man ikke dels har blik for forskydningerne i de teologiske fortællinger, dels kan afdække, hvordan disse forskydninger fører til nye praksisser.

 

Noter

Noter
1 Modellen tager udgangspunkt i Wright, N.T. New Testament and the people of God