Close

Jesus er konge – Salme 110

Hvornår, og hvordan blev Jesus konge? I mødet med Jehovas vidner er det et væsentligt spørgsmål. En afgørende tekst til at belyse det er Salme 110 i det gamle testamente. Salme 110 er den mest citerede salme i det nye testamente, og bruges både i evangelierne, hos Paulus, Peter og  i Hebræerbrevet. I dette indlæg jeg på, hvor Salmen bruges. Den anvendes både som direkte citat (se Apg 2, 34f), og som en tekst der hentes formuleringer fra (Rom 8,34). Den er interessant fordi den er med til at svare på hvornår Jesu virke som messias begyndte.

 

Apg 2: Kongen sender Ånden

Peter citerer fra Sl 110 i sin prædiken Pinsedag. Citatet indgå i et afsnit om Jesu ophøjelse (2,33-25). En nærlæsning afslører følgende:

v.33: Jesus er ophøjet og har udgydt Helligånden

v.34: Jesus er steget op til himlen – med henvisning til Sl 110,1

v.36: Gud har gjort Jesus til herre og til Kristus.

Her sammenkobles Jesu ophøjelse og hans sendelse af Helligånden med Salme 110. Det må betyde, at Peter forstår denne åndsudgydelse som et tegn på at Jesus er gjort til herre og Kristus. Jesus har som Herre udgydt Ånden – og dermed opfyldt løftet i 2,17.

Jesus er blevet gjort til Herre. Titlen griber tilbage til 2,21 hvor det netop er Herren der omtales.

 

Apg 2: Jesus er konge

En gentaget pointe for Jehovas vidner er, at i deres bibel oversætter de med Jehova de steder hvor der citeres fra det gamle testamente. Derfor oversættes 2,21 også: “Og enhver som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst.”

[1]Se https://www.jw.org/da/bibliotek/bibelen/nwt/b%C3%B8ger/apostlenes-gerninger/2/

Baggrunden herfor er at det er et citat fra Joels bog, hvor der bruges navnet JHWH; Derfor kan der hurtigt opstå en ringslutning: Jeg forudsætter at det er Jesus, og læser det som sådan, hvorimod Jehovas forudsætter at det er Jehova, hvad der fremgår af deres oversættelse. Der er dog en ting i sammenhængen der taler for at det er Jesus er er tale om

Det er klart, at det er Jesus der udgyder Ånden. Det fremgår af eksplicit af 2,33. Jesus død, opstandelse og tronbestigelse førte til udgydelsen af Ånden.

Gud har gjort Jesus til “Herre” (v.36). Det er samme titel der bruges i vers 21 og 34; Det understøttes også af et relationelt aspekt i teksten:

De påkalder Herrens navn (v.21)

De døbes i Jesu Kristi navn (v.38)

 

Matt 28: Mig er givet al magt

I forbindelse med missionsbefalingen siger Jesus “Mig er givet al magt i himlen og på jorden” (Matt 28,18-20). Det er lidt vanskeligt helt at finde ud af hvordan Jehovas vidner forstår Jesu ord her; Jeg har ikke kunnet finde noget sted i litteraturen, hvor missionsbefalingen gennemgås grundigt. Det eneste jeg har fundet, er en side, skrevet af at jehovas vidne, der tager fat på teksten [2]Se: http://defendingjehovahswitnesses.blogspot.com/2013/02/matthew-2818-what-did-jesus-mean-when.html. Indlægget diskuterer dog ikke hvornår Jesus har fået den magt, og hvad det præcis betyder.

Det interessante i sammenhængen er, at udsagnet “mig er givet al magt….” følges af en konsekvens: Gå derfor hen….  At Jesus har al magt er altså forudsætningen for at drive mission. Mission har altså sin forudsætning i at Jesus har fået al magt.

 

Konklusionen er, at Jesus allerede blev konge ved sin opstandelse og ophøjelse, og ikke først i 1914, som tanken er hos Jehovas vidner.